Fem år och 800 miljoner euro elektronisk virkeshandel för Metsä Group

Report this content

Metsä Group pressmeddelande 2.6.2020

För närvarande är cirka 60 procent av Metsä Groups virkeshandel elektronisk. Allt som allt har Metsä Group köpt virke av de finländska skogsägarna för 800 miljoner euro på elektronisk väg.

”Den elektroniska handeln har varit framgångsrik. Tack vare den elektroniska handeln är det lättare för både skogsägaren och vår personal att göra virkesaffärer och bedriva handel med skogstjänster”, berättar Juha Jumppanen som är direktör för Metsä Groups inhemska virkeshandel och skogstjänster.

Skogsägaren kan granska och godkänna avtalen i tjänsten Metsäverkko då skogsägaren har en lämplig stund, oberoende av kontorstider. Alla dokument i anslutning till affärerna hålls i gott förvar och man kan följa med hur affärerna utvecklas nästan i realtid. Skogsexperten behöver inte sända papper för undertecknande, hantera och arkivera dem. Det frigör mera tid för skogsexperten att träffa skogsägarna.
 
”I sin snabbaste form gör vår skogsexpert ett anbud och skogsägaren godkänner anbudet i Metsäverkko under telefonsamtalets gång. Detta är möjligt eftersom vi i Finland har heltäckande skogsdata som har samlats in med offentliga medel och denna skogsdata finns tillgänglig för skogsägarna och branschens aktörer i tjänsten MinSkog.fi. Basinformationen räcker ofta till för att bedöma behovet av skogsvårdsarbeten och man måste inte alltid besöka objektet i fält”, berömmer Jumppanen.

Under vårens lopp har de elektroniska tjänsterna också varit till stor nytta ur arbetssäkerhetssynpunkt. ”Vi har endast träffat skogsägarna ute i skogen, naturligtvis med beaktande av säkerhetsavstånd, men vi har inte varit tvungna att ta några risker för att göra och teckna under avtal – den biten har vi gjort behändigt i Metsäverkko.”I Metsä Group innebär elektronisk virkeshandel att affärerna görs i Metsäverkko och att affärerna godkänns med nätbankskoder. Finlands och enligt uppgift världens första elektroniska virkesaffär gjordes den 2 juni 2015.

Till en början var möjligheten till elektronisk handel öppen endast för Metsä Groups ägarmedlemmar, men numera är den elektroniska handeln öppen för alla skogsägare som äger skog i Finland. ”Vi fortsätter aktivt att utveckla våra elektroniska skogsägartjänster”, berättar Jumppanen.

Fotografier för mediernas bruk kan laddas ned här.

Tilläggsuppgifter:
Juha Jumppanen, direktör, virkeshandel och skogstjänster, tfn 050 384 4808
Krista Kimmo, kommunikationschef, tfn 050 526 4911

www.metsaforest.com

Metsä Forest är marknadsledaren inom virkeshandel och skogsenergi i Finland. Företaget ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och erbjuder ägarmedlemmarna i moderbolaget, Metsäliitto Cooperative, omfattande tjänster inom virkeshandel och naturvård. Till Metsäliitto Cooperative hör cirka 103 000 skogsägare som äger närmare hälften av den privatägda skogsarealen i Finland.

2019 uppgick Metsä Forests försäljning till 2,0 miljarder euro och antalet anställda var cirka 840.

Prenumerera

Media

Media