Kooperativundersökning: Medlemmarna ännu nöjdare än tidigare med Metsäliitto Osuuskunta

Metsä Group pressmeddelande 16.1.2018

Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar tillfredsställelse med sitt andelslags verksamhet har ökat betydligt under senaste tio år, framgår det av Pellervos undersökning av kooperativ som utfördes i fjol. Medlemmarna är särskilt nöjda med den bonus och andelsränta som andelslaget betalar samt virkeshandelns prisgranskningar.

Över hälften av de finländska jordbrukarna och en tredjedel av alla skogsägare är medlemmar i andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, framgår det ur Pellervos kooperativundersökning. Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar äger hälften av de privatägda skogarna i Finland. Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderföretag.

Enligt undersökningen upplever över hälften av skogsägarna, att de får sådana fördelar av medlemskapet i Metsäliitto Osuuskunta som de inte får någon annanstans. För tio år sedan tänkte 40 procent så. 75 procent av kunderna är mycket eller rätt så nöjda med Metsä Groups verksamhet.

Finländarnas åsikter om kooperativ utreddes senast 2007. Metsäliitto Osuuskuntas medlemmars tillfredsställelse med andelslagets verksamhet har ökat mera än för andelslag i genomsnitt.

Medlemmarna anser att andelslagets bonus, ränta på andelslag och virkesaffärernas prisgranskning är andelslagets viktigaste medlemsförmåner. Nästan kommer andelslaget som marknadsföringskanal för virke.

”Vi uppskattar verkligen sådan respons av våra medlemmar och andra skogsägare. Vi har utvecklat vår verksamhet och våra medlemstjänster kraftigt och det är glädjande att höra att vi har gjort rätta saker. Vi håller också i fortsättningen medlemmarna aktivt med i utvecklingsarbetet”, säger Metsä Groups direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen.

Metsäliitto Osuuskunta betalade i fjol ut medlemsförmåner för 65 miljoner euro, dvs. fem euro per kubikmeter virke som mottogs av medlemmarna. Räntan för grundkapitalet utgick för 2016 med sex procent. Metsä Groups investeringar under åren 2015–2017 var sammanlagt cirka två miljarder euro, varav cirka 80 procent i Finland. Dessa investeringar ökar efterfrågan på finländskt virke med drygt sex miljoner kubikmeter per år.

”Den respons som vi kontinuerligt samlar in av skogsägarna styr vårt utvecklingsarbete. Det finns fortfarande utrymme för förbättring – denna undersökning visar, att vi ännu tydligare än tidigare måste berätta om Metsä Groups kooperativa bakgrund och det finländska ägandet”, säger Jumppanen.

Undersökningarna som gäller kooperativ verksamhet utfördes på uppdrag av Pellervo i maj–juni 2017 bland hela befolkningen och odlare. Mera information om undersökningen på Pellervos webbplats (på finska).

Tilläggsuppgifter:
Direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen, Metsä Group, tfn 050 384 4808
Kommunikationschef Krista Kimmo, Metsä Group, tfn 050 526 4911

Metsä Group, virkesanskaffning och skogstjänster
www.metsaforest.com
Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger hälften av Finlands privatskogar.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar. Metsä Forests omsättning 2018 uppgick till totalt 2,0 miljarder euro och antalet anställda är cirka 840.

Prenumerera

Media

Media