Metsä Group erbjuder sina ägarmedlemmar 70 % förhandsfinansiering av sommargallringar

Metsä Group pressmeddelande 11.2.2019

Då virkesanvändningen ökar i Finland är det viktigt att vi tar väl hand om skogarna och värnar om skogarnas livskraft. Metsä Groups ägarmedlemmar får 70 procent kostnadsfri förhandsfinansiering av sommaravverkningsdugliga gallringsposter då affären görs under tiden 11.2.–30.4.2019.

”Gallringarna är viktiga för skogens livskraft och diameterutveckling. Gallringarna ger tillväxtutrymme åt de träd som lämnas att växa, så att de snabbare når stockträdsdimension. Det är viktigt för beståndets utveckling att gallringarna utförs vid rätt tid. Vi vill uppmuntra våra ägarmedlemmar till aktiv och gos skogsvård”, säger Metsä Groups direktör för virkeshandel och skogstjänster Juha Jumppanen.

Under Metsä Groups kampanj betalas ett 70 procent stort kostnadsfritt förskott in på kontot inom cirka en månad efter att affären är gjord. Förhandsfinansieringskampanjen gäller både elektroniska affärer och affärer som görs på papper. Cirka 35 procent av allt virke som Metsä Group köpte från privatskogar under 2018 köptes elektroniskt.

”Förhandsfinansieringen innebär en förmån som är värd reda pengar – särskilt, om ägarmedlemmen placerar pengarna i A-tilläggsandelar att växa ränta. För 2017 betalades 6,5 procent ränta för A-tilläggsandelarna och Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har föreslagit att räntas för 2018 skulle vara 7,0 procent. Fullmäktige fastställer räntan vid sitt möte i april.”

Vi vill sysselsätta företagarna under hela året

”Sommargallringar avser gallringar som utförs på ofrusen mark. Alltför ofta tänker man att det ska finnas tjäle för att avverkningar ska vara möjliga. Sommargallringar av granbestånd är ett bra exempel. Man tänker fortfarande ofta att de kräver vinterförhållanden, även om drivningen ofta lyckas till och med bättre på ofrusen mark”, säger Jumppanen.

Hos Metsä Group sköter avtalsföretagare om virkesdrivning och -transport. Med tanke på deras lönsamhet är det väsentligt att de har arbete för sina maskiner under alla tider på året. Då det finns arbete året om, utförs arbetet av kunniga skogsproffs, som gör ett snyggt arbete.

I samband med virkesaffärer kommer man överens om drivningstid, vilken i regel fastställs att utföras inom två år efter att affären görs. Traditionellt har man vid behov kunnat betala ut ett litet förskott på affärens värde till skogsägaren. Det återstående beloppet betalas ut till skogsägaren då träden är avverkade och mätta. Ett annat alternativ har varit Metsä Groups och OP:s kostnadsbelagda förhandfinansiering av elektroniska affärer, vilken innebär att skogsägaren får högst 80 procent av virkesaffärens värde som förskott.

Tilläggsuppgifter:
Juha Jumppanen, direktör, virkeshandel och skogstjänster, Metsä Group, tfn 050 384 4808
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911

www.metsaforest.com

Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 103 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Om oss

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar. Metsä Forests omsättning 2018 uppgick till totalt 2,0 miljarder euro och antalet anställda är cirka 840.

Prenumerera

Media

Media