Metsä Wood investerar i partnernätverk inom industriell konstruktion av träelement

Report this content

Träbyggande blir allt populärare över hela världen. Moduler och prefabricerade element har gjort träprodukter mer konkurrenskraftiga, i synnerhet inom bostadsbyggande.  Genom partnernätverket i Europa ökar Metsä Wood andelen byggande som sker med Kerto® LVL-element.

Byggbranschen genomgår en stor förändring där byggandet flyttas från byggarbetsplatsen till tillverkning på annan plats. Produkter som följer industristandard ökar kvalitet och effektivitet inom byggnation. Ledtider på byggarbetsplatser kortas, mängden fel reduceras och mycket lite material går till spillo.

Metsä Wood arbetar långsiktigt med att hitta permanenta partner för industriellt träbyggande. Målet är att utveckla ett ekosystem som baseras på Metsä Woods Kerto LVL-produkter (laminated veneer lumber).

”Vi har som mål att utveckla ett träbaserat ekosystem i Europa med specialister som fokuserar på sin kärnverksamhet”, säger Juha Kasslin, ansvarig direktör för Centraleuropa och försäljningsutveckling på Metsä Wood.

”Metsä Woods kärnverksamhet är LVL-tillverkning på industrinivå och vårt partnernätverk utför omfattande produktutveckling baserad på våra produkter. Det här upplägget är gynnsamt för tillväxten för hela ekosystemet. Samarbete är viktigt för att expandera träkonstruktionssektorn, inklusive stadsbyggande, där potentialen är störst”, lägger Kasslin till.

En materialleverantör på industrinivå

Metsä Wood har långsiktiga leverans- och samarbetsavtal med LVL-elementbyggare. De finska operatörerna Lapwall och Sisco är bra exempel. Metsä Wood levererar Kerto LVL-produkter med fast längd som samarbetspartner använder till att tillverka tak-, golv och väggelement, samt kompletta moduler.

Siscos snabba tillväxt visar på att Kerto LVL kan användas till så gott som alla konstruktionstillämpningar. Den ökade försäljningen av prefabricerade badrums-, köks- och lägenhetsmoduler tyder på att lägenhetsbyggnader i trä har framtiden för sig. Siscos ambitiösa mål är att öka andelen höga träbyggnader i Finland från 3–4 procent till 10 procent inom fem år.

”En lämplig bas för varje byggprojekt kan monteras från moduler varefter arkitektteamet skapar en imponerande enhet genom att tillföra attraktiva element, färger, balkonger, taklister med mera”, säger Lauri Halminen, VD på Sisco. ”Med strukturdesign får produktionen ett rimligt pris och industritillverkning ser till att projekten utförs effektivt.”

Lapwall tror på logik- och monteringskedjan som har hämtat inspiration från bilbranschen: inom industriell träkonstruktion sammanförs arbetsstegen och förbereds i förväg. Allt som behöver göras på byggarbetsplatsen är att koppla samman delarna.

”Det är omöjligt att varje byggnad ska vara en prototyp”, säger Jarmo Pekkarinen, VD på Lapwall. ”Vår produktutveckling utgår från ett sortiment modeller, där varje byggnad monteras från prefabricerade delar. Det optimerar kostnad, kvalitet och hastighet. Tack vare den här modellen kan vi lova byggherrar och investerare att byggprojekt kan slutföras på så lite som tre veckor.”

Europa erbjuder gott om möjligheter till samarbeten kring elementkonstruktion. I exempelvis Frankrike, Tyskland och Belgien förbereds Metsä Woods golv- och takelement med Kerto LVL Ripa av partnerföretag.

Läs mer om Kerto-partner.

Bilder: databank.metsagroup.com/l/SQR6Qxds27mQ

Open Source Wood: en öppen plattform för innovativt träbyggande

I juni lanserade Metsä Wood projektet Open Source Wood, där arkitekter, designer och ingenjörer bjöds in till att gå samman för att skapa innovationer och dela information kring byggande med träelement.

Projektet utgör en fortsättning av kampanjen Plan B och fokuserar på att expandera marknaden för urbant träbyggande genom att kombinera kunnande från olika länder. Metsä Wood gynnar träbyggande genom att erbjuda ett pris på 30 000 euro till elementdesigner som använder Kerto LVL på ett innovativt sätt.

Läs mer om Open Source Wood och hur du kan delta: www.opensourcewood.com

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
Tel. +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

PR förfrågningar, kontakta:
Björn Mogensen, Mogensen.info
Tel. +46 708 184298, bjorn.mogensen@mogensen.info

 

 

 

 

www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2016 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest