Tre år av elektronisk virkeshandel vid Metsä Group

Report this content

Metsä Group pressmeddelande 6.6.2018

Elektronisk virkeshandel och försäljning av skogstjänster har varit en framgång. Den elektroniska virkeshandelns värde under tre år har varit över 300 miljoner euro. I maj 2018 gjordes över 40 procent av Metsä Groups virkesaffärer i privatskogar elektroniskt.

Metsä Group och skogsägare Jussi Salomäki gjorde Finlands och antagligen världens första elektroniska virkesaffär i början av juni 2015.

”Vi är mycket nöjda med det mottagande som skogsägarna har gett den elektroniska virkeshandeln och försäljningen av skogstjänster. Under 2017 gjordes var fjärde av våra virkesaffärer elektroniskt. Maj är en livlig virkeshandelsmånad och i år gjordes över 40 procent av våra virkesaffärer och försäljningen av skogstjänster elektroniskt. Detta vittnar om att man upplever att tjänsten är nyttig”, berättar Metsä Groups direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen.

Jumppanen anser att nyckeln till den elektroniska handelns framgång finns i att tjänsten har planerats i samarbete med skogsägarna. Elektroniska tjänsterna gör det möjligt att sköta sin skogsegendom oberoende av plats och tid. De underlättar också arbetet för Metsä Groups personal. Det går ingen tid till utskrift, arkivering och postning av avtalspapper och den tid som befrias kan användas för kundarbete.

Inom Metsä Group innebär elektronisk virkeshandel och försäljning av skogstjänster att skogsägaren bekräftar affären med sina nätbankskoder i tjänsten Metsäverkko. Till en början var den elektroniska handeln endast tillgänglig för Metsä Groups ägarmedlemmar, men numera för alla skogsägare. I tjänsten Metsäverkko ser skogsägaren i realtid i vilket skede avverkningar och skogsvårdsarbeten jämte kassaflöde befinner sig.

Målet ställt vid virkeshandel i virtuell skog

De elektroniska tjänsterna är särskilt nyttiga för distansskogsägare. Man kan till exempel gå igenom sakerna med sin egen skogsexpert per telefon och godkänna de anbud som har gjorts på basen av samtalet i Metsäverkko. Om skogsfastigheten har flera ägare, är det behändigt att godkänna affärer med sina nätbankskoder. Man kan också få till och med 80 procent förhandsfinansiering till de elektroniska virkesaffärerna, på elektronisk väg, naturligtvis.

”Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster i samarbete med våra ägarmedlemmar. Framtidens mål är att vi ska kunna utnyttja virtuell skog då vi gör virkesaffärer. Skogsägaren och skogsexperten kan träffas virtuellt i kundens egen skog och på det sättet granska hur olika avverknings- och skötselalternativ påverkar landskapet och inkomster redan innan man har gjort någonting alls i skogen”, säger Jumppanen.

Förhandlingar i en virtuell skog som har skapats på basen av den egna skogsfastigheten är nyttig för distansskogsägare, men också för dem, som har svårt att röra sig i skogen.

Tilläggsuppgifter:
Juha Jumppanen, direktör för medlemstjänster, Metsä Group, tfn 050 384 4808
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911

Metsä Forest www.metsaforest.com

Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 104 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar.

Prenumerera

Media

Media