Metsä tissue förbättrar konkurrenskraften för sina mjukpappersverksamheter i tyskland

Report this content

METSÄ TISSUE FÖRBÄTTRAR KONKURRENSKRAFTEN FÖR SINA MJUKPAPPERSVERKSAMHETER I TYSKLAND Metsä Tissue Corp. utvecklar kraftigt sina affärsverksamheter på alla de områden där koncernen har verksamhet. Ett investerings- och utvecklingsprogram som nu inletts inom affärsverksamheterna i Tyskland har som mål att i synnerhet höja konsumentprodukternas kvalitet och förädlingsgrad samt öka produktiviteten inom tillverkningen av konsumentprodukter med mer än en tredjedel jämfört med läget i dag. Metsä Tissue avser att höja produktionsanläggningarnas förädlingskapacitet med cirka 15 procent genom att utveckla de befintliga förädlingslinjerna och förvärva en ny förädlingslinje för konsumentprodukter. Produktionen effektiviseras avsevärt även genom specialisering av produktionsanläggningarna. De logistiska lösningarna ska rationaliseras, och avsikten är att bygga en järnvägsförbindelse även till fabriken i Kreuzau. Metsä Tissue ska satsa på produktutveckling på många olika sätt, bl.a. genom att införskaffa en förädlingslinje som endast används för produktutveckling. Det sammanlagda värdet på de investeringar som ska göras inom ramen för utvecklingsprogrammet uppgår till ca 45 miljoner euro, och större delen av programmet ska vara genomfört före utgången av 2004. Utvecklingsprogrammet omfattar även betydande personalminskningar. Förhandlingar till följd av detta har redan inletts med de olika personalgrupperna. Med anledning av dessa personalminskningar kommer Metsä Tissue att göra en kostnadsreservering på cirka 3 miljoner euro i resultatet för fjärde kvartalet. METSÄ TISSUE CORP. Hannu Anttila President och CEO DISTRIBUTION HEX/Helsingfors Börs Centrala medier Ytterligare information: President och CEO Hannu Anttila, tfn +358 10 469 4959, mobiltfn +358 50 2398 och CFO Timo Suuriniemi, tfn +358 10 469 4580, mobiltfn +358 50 560 8271. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar