Metsä tissues företagsförvärv fick tillstånd från inrikesministeriet i polen

Report this content

METSÄ TISSUES FÖRETAGSFÖRVÄRV FICK TILLSTÅND FRÅN INRIKESMINISTERIET I POLEN Metsä Tissue Corp. fick 3.10.2002 tillstånd av inrikesministeriet i Polen att köpa en andel på 9,9 procent av aktierna i det polska mjukpappersbolaget Zaklady Papiernicze w Krapkowicach S.A (ZPK). Aktierna övergick i Metsä Tissues ägo 11.10.2002, och i samband med detta ökade Metsä Tissues innehav i ZPK till 50,3 procent. Köpeskillingen för aktieförvärvet bygger på det skuldfria värdet på hela ZPK (100 procent) som uppgår till cirka 10 miljoner euro. ZPK konsolideras från och med oktober 2002 i Metsä Tissues koncernbokslut. Företagsförvärvet har ingen väsentlig inverkan på Metsä Tissues resultat per aktie 2002. Metsä Tissue utvecklar kraftigt sina affärsverksamheter på alla de områden där koncernen har verksamhet. Avsikten med de pågående utvecklingsprocesserna är en betydlig ökning av lönsamheten, utveckling av ännu bättre produkter och effektivering av marknadsföringen. I Polen siktar Metsä Tissues utvecklingsprogram att öka förädlingskapaciteten i produktionsanläggningarna i Krapkowice och Warszawa, förbättra produktkvaliteten och öka produktiviteten till minst det dubbla jämfört med läget i dag. Under de följande två åren investerar Metsä Tissue omkring 15 miljoner euro för att utveckla verksamheten i Polen. Metsä Tissues långsiktiga mål är att bli marknadsledande i Polen. För närvarande är bolagets marknadsandel i Polen nästan 20 procent mätt i leveransvolym, och bolaget är den största leverantören på konsumentmarkanden i Polen. Metsä Tissues ledande produktmärke på den polska konsumentmarknaden är Mola och på storkonsumentmarknaden Katrin. METSÄ TISSUE CORP. Hannu Anttila President and CEO Distribution HEX/Helsingfors Börs Centrala medier Ytterligare information: President and CEO Hannu Anttila, tfn +358 10 469 4959, mobiltfn +358 50 2398 och CFO Timo Suuriniemi, tfn +358 10 469 4580, mobiltfn +358 50 560 8271. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar