Metsä Tissues utökar sitt sortiment med Lambiservetter


            
Metsä Tissue, leverantör av mjukpapper och matlagningspapper, tillhörande
Metsäliittokoncernen meddelar att man kommer att göra en kategoriutökning av
sitt premiumvarumärke Lambi. Från och med september kommer Lambi att erbjuda
konsumenter och återförsäljare ett komplett utbud av servetter med trendigt
designade mönster samt ett matchande enfärgat servettsortiment. 

"Varumärket Lambi, som lanserades i Sverige 1962, har fått ett starkt gensvar
bland de europeiska konsumenterna och återfinns nu i 16 länder. Varumärket
kommunicerar mjuka värden och vikten av hemmet som en central punkt i våra
upptagna liv. En lansering av ett servettsortiment passar därmed mycket bra in
i Lambis produktportfölj, säger Niklas Lindström, VP Marketing. "Vi förutspår
synergier i marknadsföringsaktiviteterna mellan Lambis samtliga
produktkategorier vilket kommer att öka efterfrågan och generera nytta även för
våra detaljhandelskunder, tillägger han. 

Lambiservetter kommer att finnas tillgängliga i Finland och Ryssland senare i
år, med efterföljande lanseringar i Sverige, Norge, Danmark och de baltiska
länderna. Sortimentet kommer att bestå av mönstrade servetter samt matchande
enfärgade servetter i olika storlekar. Lambiservetterna är designade av Metsä
Tissues eget designteam med gedigen erfarenhet. I designarbetet har man tagit i
beaktande europeiska konsument och designtrender. Designen varierar från
marknad till marknad och anpassas till de lokala konsumentpreferenserna. 

Lambiservetterna tillverkas av nyfiber som kommer från hållbart förvaltade
skogar. Sortimentet är miljömärkt med Svanen, vilket garanterar en miljövänlig
produktionsprocess. Lambiservetter kommer att produceras i Sverige vid Metsä
Tissues bruk Pauliström i Småland, vilket är en ny tillverkningsplats för
servetter, samt vid företagets bruk i Stotzheim. 

Förra året investerade Metsä Tissue i tre servettmaskiner kompletta med tryck-
och förpackningsutrustning. Bolaget har framgångsrikt installerat två
servettmaskiner vid bruket i Pauliström. "Projektet har framskridit helt enligt
planerna, säger Mark Watkins, Regional Operations Director för Skandinavien. 

De två linjerna, liknande företagets nuvarande konverteringslinjer har förlagts
till Pauliström i Småland vilket ger synergieffekter och ytterligare ökar vår
leveranssäkerhet. "Ökad flexibilitet både i produktion och i leverans kommer
att öka vår servicenivå gentemot våra kunder, slutanvändare och konsumenter.
Samtidigt kommer vi att snabbt kunna anpassa oss till de senaste trenderna inom
bordsdukning, säger Hans Johansson, VP Business Development. 
 
För mer information, kontakta;   
Hans Johansson, VP Business Development, Skandinavien
Tel. 0501-27 51 01
hans.johansson@metsatissue.com

Niklas Lindström, VP Marketing 
Tel. 0501-27 51 03
niklas.lindstrom@metsatissue.com

Mark Watkins, Regional Operations Director, Skandinavien 
Tel. 0501-27 50 12 
mark.watkins@metsatissue.com

De mjuka och hygieniska Lambiprodukterna är tillverkade av 100% nyfiber. Den
fiberråvara som används kommer från ansvarsfullt skötta skogar.
Lambiprodukterna har tilldelats den nordiska miljömärkningen Svanen. Varumärket
lanserades 1962 i Sverige under namnet Vita Lamm. Lambi finns för närvarande i
16 länder. Lambi omsätter över 120 miljoner euro per år och varumärket har
mottagit flera Superbrandnomineringar. 

Metsä Tissue är en ledande mjukpappersleverantör till hushåll och industriella
konsumenter i Europa. Vi är också en världsledande leverantör av bak- och
matlagningspapper. Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin, Fasana
och SAGA. Vi har 3 150 anställda, med produktion i Finland, Tyskland, Polen,
Ryssland, Slovakien och Sverige. I Sverige har Metsä Tissue
produktionsanläggningar i Pauliström och Nyboholm och Mariestad. Vår omsättning
är 890 miljoner euro. Metsä Tissue är en del av Metsäliitto Group. 

Prenumerera