Metsäliitto förbereder sig för att anpassa sågverksamheten

Metsäliittos Träproduktindustri, Pressmeddelande 23.11.2010
Metsäliittos Träproduktindustri inleder förhandlingar enligt lagen om samarbete
vid alla sågverk i drift i Finland. Vid förhandlingarna behandlas en plan för
att vid behov begränsa produktionen genom permitteringar vid enskilda sågverk
under några veckor före utgången av september 2011. 

Det förhandlingsförslag som lämnades i dag berör cirka 450 personer vid sex
sågverk. 

”Orsakerna bakom de produktionsbegränsningar som eventuellt genomförs är
produktionsmässiga och ekonomiska, såsom överutbudet som orsakats av ökad
tillverkning av sågvara i stora produktionsländer samt av svag efterfrågan”,
säger Timo Karinen, ansvarig direktör för Sågindustrin inom Metsäliittos
Träproduktindustri. Sågverken inom Metsäliittos Träproduktindustri har redan
begränsat produktionen under innevarande år. 

Metsäliittos sågverk ligger i Kannus, Villmanstrand, Sastmola, Pöytyä, Renko
och Vilppula samt i Reopalu, Estland. Driften vid Karihaara sågverk i Kemi har
avbrutits tills vidare tidigare. Sågverkens sammanlagda kapacitet är cirka 1,8
miljoner kubikmeter sågat och förädlat gran- och tallvirke. 


Ytterligare information:
Direktör Timo Karinen, Metsäliittos Träproduktindustris Sågindustri, 
tfn 010 465 4173 
Kommunikationschef Olga van Iterson, Metsäliittos Träproduktindustri, 
tfn 010 465 4684

Om oss

Metsä Woodwww.metsawood.com Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Metsä Wood har som affärsidé att serva kunder inom bygg-, industri- och distributionsbranschen med konkurrenskraftiga och miljövänliga träprodukter. Bland Metsä Woods produkter finns Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter. Metsä Woods omsättning 2019 uppgick till 0,4 miljarder euro med cirka 1 500 anställda. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Prenumerera