Träbyggande motarbetar klimatförändringarna genom lagring av koldioxid

Byggsektorn står för upp till 30 procent av de globala utsläppen av växthusgaser årligen, och har därför en viktig roll att spela i arbetet med att dämpa klimatförändringarna. Att bygga med trä är en del av problemets lösning, eftersom trä är det enda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid. Träprodukter, som Kerto® LVL, har ett förvånansvärt litet koldioxidavtryck under sin livscykel och kan användas i praktiskt alla typer av byggnader för att lagra koldioxid. 

Ett av de viktigaste sätten att dämpa klimatförändringarna är att hitta nya sätt att lagra koldioxid från atmosfären. Byggsektorn kan bidra till denna positiva utveckling genom att använda konstruktionsmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livscykel. Trävaror lagrar exempelvis ungefär ett ton koldioxid per kubikmeter.

”Träets torrvikt är 50 procent koldioxid och eftersom denna koldioxid tas från atmosfären bidrar den inte till växthuseffekten”, säger Matti Kuittinen, arkitekt och forskare vid Aalto-universitetet.

”När vi planerar nya byggnader eller renoverar en befintlig, måste vi titta på vilka utsläpp som skapas under byggnadens hela livscykel”, fortsätter doktor Frank Werner från Frank Werner Environment & Development.

Träprodukter kan användas i alla slags byggnader

Träbaserade material kan användas i de flesta delar av en byggnad för att binda koldioxid från atmosfären. Det gör att arkitekter och byggare kan nå ambitiösa mål för reducerade koldioxidutsläpp. Störst potential för koldioxidlagring finns i ytterväggar, mellanbjälklag och takkonstruktioner. Ett passivhus ritades till exempel för ett kallt klimat med två olika alternativa byggnadsmaterialval: en träram med träfiberisolering och en lättbetongsram med EPS-isolering.

”Energieffektiviteten i byggnadens skal var densamma med båda alternativen. Däremot gav tillverkningen av träalternativet ungefär 40 procent lägre koldioxidutsläpp. Även mängden atmosfärisk koldioxid som lagrades i träramen var nästan fyra gånger så hög som i det andra alternativt”, förklarar Kuittinen.

 Trä är klimatvänligt under sin hela livscykel – och längre än så

Eftersom stora mängder koldioxid kan lagras i byggnadens träelement, så är det viktigt att se till att lagringen blir så långvarig som möjligt. För lång livslängd krävs bra design, fuktskydd under konstruktionen och bra underhåll. Och när träelementen inte längre används i byggnader kan de återanvändas som andra produkter – så att den atmosfäriska koldioxiden som lagras i materialet inte frigörs. Efter en återvinningscykel kan trämaterialet användas inom bioenergiproduktion.

”För många gamla byggnader gäller att om de skulle uppföras idag skulle förnybara material användas mycket mer. En hel revolution med mer klimatvänliga och hållbara byggnader är möjlig med hjälp av välutvecklade produkter för grönt byggande. Resten är upp till arkitekter och konstruktörer”, avslutar Werner.

Vill du läsa mer om koldioxidlagring i trä och hållbart byggande?
Gå till: www.metsawood.com/articles/

Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/Wcvrqg9SzZMt

Multimedia newsrelease: https://www.multivu.com/players/uk/8043651-wood-construction-climate-carbon-storage/

För mer information kontakta: Henni Rousu, Marknadschef, Metsä Wood
 henni.rousu@metsagroup.com Tel. +358 40 5548388

PR förfrågningar, kontakta: Björn Mogensen, Mogensen.info
bjorn.mogensen@mogensen.info Tel. +46 708 18 42 98

www.metsawood.se

 

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2016 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.

Prenumerera

Media

Media