Att föda upp skalbaggar – en vanlig hobby i Japan!

Har man skalbaggar som hobby använder man ibland precisionsvågar för att väga larverna. Låter det som en udda hobby? Läs mer, kanske är det något för dig!

Skalbaggsuppfödning är en helt normal hobby i Japan. Skalbaggar anses vara bra husdjur – de kräver varken utrymme eller uppmärksamhet, de har fantastiska färger och dessutom intressanta horn. Mest populär i Japan är noshornsbaggar Dynastinae, ekoxbagga Lucanidae och borstbagga Cetoniidae. Varje större japansk stad med självaktning har minst en butik som säljer skalbaggar, larver och utrustning – ungefär som akvariebutiker i andra delar av världen.

Skalbaggsintresse utanför Japan
Även i andra delar av världen finns det en del entusiaster som är skalbaggsuppfödare på hoppynivå. När någon har lyckats föda upp en viss art brukar det uppstå en intern tävling om vem som lyckas föda upp det allra största exemplaret. Exoskelettet, dvs. skalbaggens ”externa skelett”, består av kitin. Efter förvandlingen från larv till skalbagge upphör exoskelettet att växa. Ju bättre förhållanden under uppfödningen – bra föda, lagom temperatur och ett antal andra faktorer – desto större blir skalbaggen. Vissa skalbaggar är extra imponerande, som herkulesbaggen Hercules beetle, som kan bli upp till 17 centimeter lång oc Megasoma actaeon, vars larver kan väga upp till 200 gram. Eller varför inte den metallicfärgade ”Cyclommatus metallifer”, vars underkäkar motsvarar nästan två tredjedelar av hela kroppslängden.

Mängder av varianter och ovanliga egenskaper gör skalbaggar till en rolig och intressant hobby. Den ger också tillfälle till grundläggande undervisning i biologi, då skalbaggen, liksom fjärilar, genomgår fullständig förvandling från larv till färdig insekt. Hanarna visar också tendenser att bekämpa varandra, vilket många barn i Japan låter sina skalbaggar göra, som en spännande uppvisning.

Viktigt att väga larverna
Vågen är ett viktigt redskap för varje skalbaggsuppfödare, eftersom man löpande måste kontrollera larvernas utveckling. Ju tyngre larv, desto större blir den färdiga insekten. Särskilt vid utprovning av nya födoämnen är det viktigt att kontrollera att larverna ökar i vikt. Utifrån larvens vikt kan man försöka bedöma den färdiga skalbaggens storlek. En bild av en larv på en våg blir dessutom bevis på det uppnådda resultatet. När larverna har förvandlats till färdiga skalbaggar placeras de i terrarier, som kan visas upp av stolta uppfödare.

METTLER TOLEDOs noggranna vågar ger exakta resultat och stabiliseras mycket snabbt, även då larverna rör sig under vägningen. Den höga noggrannheten ger dessutom mycket tillförlitliga värden. Excellence-vågen är därför det alternativet för den riktige entusiasten, medan Standard-vågen är ett prisvärt alternativ för de flesta skalbaggsuppfödare.

För frågor, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar. Företaget är även bland marknadens tre främsta inom tillverkning av flera relaterade analysinstrument och är en ledande leverantör av system för automatiserad kemi, som används för forskning och utveckling av läkemedel och kemiska preparat. Dessutom är företaget världens största tillverkare och marknadsförare av metalldetekteringssystem för användning inom produktion och förpackning. Mer information om METTLER TOLEDO finns på www.mt.com

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 16.000 anställda och omsatte 2018 for 2.9 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca. 195 anställda med en årlig omsättning på ca.465 miljoner kr.