HDS-pipelinemetalldetektor garanterar metallfria vakuumfyllningsapplikationer

Report this content

Mettler-Toledo Safelines nya sortiment med HDS-pipelinemetalldetektorer har utvecklats specifikt för användning i vakuumfyllningslinjer för detekteringskänslighet och stabilitet, men också för användarvänlig tillämpning i potentiellt krävande eller extrema arbetsmiljöer.

Mettler-Toledo Safeline, den ledande specialtillverkaren inom metalldetekteringsteknik, har utvecklat en serie HDS-pipelinedetektorer som baseras på företagets beprövade Signature-plattform. Den här innovativa lösningen med pipelinemetalldetektorer har utvecklats specifikt för användning i vakuumfyllningslinjer, där den ger oöverträffad detekteringskänslighet och stabilitet, men också för användarvänlig tillämpning i potentiellt krävande eller extrema arbetsmiljöer. 

Metalldetekteringssystemet HDS Pipeline har utformats för enkel integrering med samtliga ledande vakuumpåfyllare och erbjuder konsekventa och tillförlitliga prestanda. HDS-system har en konstruktion helt i rostfritt stål som tätats i enlighet med IP69K, och motstår både de mest extrema förhållanden och de strikta avspolningsregler som gäller på bearbetningsanläggningar för kött och livsmedel. 

Safelines avancerade teknik med detektorspolar och plattformen med Signature-programvara ger en mycket hög känslighet för alla metalltyper. Tekniken detekterar enkelt såväl järnhaltiga som icke-järnhaltiga och till och med svårupptäckta föroreningar av icke-magnetiskt, rostfritt stål. HDS-pipelinesystemen kan dessutom detektera icke-sfäriska föroreningar som gem, ledningar, spån eller splitter av metall som kommit in under slipningsprocesser, och som normalt sett har varit svåra att hitta på grund av det fenomen som kallas för ”orienteringseffekten”. 

Genomflödesrörets korta totallängd och användningen av Safelines ZMFZ-teknik (Zero Metal-Free Zone) minimerar förekomsten av produktseparering (ojämn fördelning av fetter mot produktens utsida). Det här gör det samtidigt möjligt att placera metallkomponenter och annan processutrustning nära detektorhuvudet utan att detektorns prestanda försämras. 

HDS-systemets tunna design och kompakta format gör att det ryms även i mycket trånga miljöer parallellt med ledande vakuumpåfyllare. Fyra robusta hjul ger 360° rotation och gör det enkelt att dra ut systemet från processen för rengöring eller flytt till andra linjer vid behov. Den flexibla höjdjusteringen gör det också möjligt att höja eller sänka detektorhuvudet via ett gasstöd för anslutning till vakuumpåfyllarens utlopp. Finjusteringar för att anpassa efter ojämna golv möjliggörs genom en hygieniskt utformad skruvfunktion på varje enskilt hjul. 

”Stopp-vid-detektering”-funktion ingår på alla HDS-system. Funktionen innebär att en signal som styr vakuumpåfyllaren genereras om metall detekteras, så att den förorenade produkten kan rensas bort från pipelinen. Tillverkare som vill sortera ut förorenad produkt kan också, utan att stoppa påfyllaren, använda sig av antingen en robust plugg för livsmedelskvalitet i rostfritt stål eller en utsorteringsventil av klottyp. Sådana ventiler kan användas till köttprodukter för korv, fetter, pastor och vätskor med hög viskositet och har snabbtömningskopplingar för att automatiskt omdirigera processflödet till ett utsorteringskärl när metallföroreningar har identifierats. Det finns även länkförlängningspaket för anpassning till alla ledande tvinningsredskap och för sömlös anslutning av genomströmningsrör, länkdrivaxel och länkningsplattor, vilket gör att integreringen går snabbt och enkelt. 

Oliver Giersch, vd på Giersch GmbH & Co. KG, ett företag som tillverkar kött- och korvprodukter, kommenterar: ”Eftersom vi bara vill erbjuda våra kunder testade, högkvalitativa produkter använder vi sedan ett par år tillbaka Mettler-Toledos Safeline-metalldetektorer. Förutom att de är enkla att installera och använda har vi imponerats av hur effektivt HDS Pipeline-systemet samverkar med vakuumpåfyllaren.” 

HDS-pipelinesystem kan via Ethernet-teknik anslutas till en rad olika hanteringslösningar för fabriksdata för att stödja efterlevnad av viktiga standarder, regler och förordningar inom livsmedelsindustrin. 

Tillverkare kan också använda anslutningsmöjligheterna för att registrera prestandadata och bekräfta att testrutiner har genomförts, för fullständig spårbarhet av produkten och bevis på skälig aktsamhet. 

För frågor, vänligen kontakta:

Peter Widgren
47 930 102 04
peter.widgren@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.

Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Taggar:

Media

Media

Citat

”Eftersom vi bara vill erbjuda våra kunder testade, högkvalitativa produkter använder vi sedan ett par år tillbaka Mettler-Toledos Safeline-metalldetektorer. Förutom att de är enkla att installera och använda har vi imponerats av hur effektivt HDS Pipeline-systemet samverkar med vakuumpåfyllaren.”
Oliver Giersch, vd på Giersch GmbH & Co. KG