Högre tillförlitlighet till lägre kostnad

Report this content

Analytisk mätning digitaliseras i allt högre grad. Fördelarna med de senaste och mest avancerade sensorerna och transmittrarna för inline-mätning är otvetydiga: högre processkvalitet och större avkastning, minskat sensorunderhåll och förenklad sensorhantering.

Med ISM, METTLER TOLEDOs digitala sensorteknik, förändras hantering och underhåll av sensorer i alla skeden, från installationstillfället till dess att sensorn tas ur drift. ISM erbjuder kapacitet och funktioner som inte finns i andra system. 

Enkelhet är svaret 

Ju enklare det är att hantera den analytiska utrustningen, desto effektivare blir processerna, både i produktionsmiljö och på labb. 

Med iSense, en programvara som ingår i ISM-tekniken, effektiviseras alla sensoraktiviteter. Programvaran innehåller funktioner för till exempel fjärrkalibrering av sensorn, elektronisk dokumentation, direktutvärdering av sensorns skick och föregripande information om när underhåll bör utföras. Den senaste iSense-versionen ger exceptionell användbarhet för effektiv hantering av ISM-sensorer. 

Det är enklare med iSense 

Att ägna många timmar åt att lära sig ny programvara är slöseri med värdefull operatörskompetens – därför har vi gjort iSense extremt användarvänligt och intuitivt. 

Har du en ny sensor behöver du bara ansluta den Bluetooth®-enhet som medföljer programvaran. iSense känner av proben automatiskt och visar en registreringssida där du kan lägga till viktig information. Nästa gång som den aktuella sensorn ansluts, visar iMonitor-skärmen en tydlig översikt över sensorns skick. Instruktioner visas om sensorn bör underhållas. 

iSense guidar dig genom alla procedurer, oavsett om du vill kalibrera en pH-sensor, skriva ut underhållsdokumentation eller kontrollera hur en sensors funktion har påverkats av en viss process. 

För befintliga och framtida processer 

ISM och iSense har utformats för att kunna anpassas för aktuella och kommande behov. Planerade kompletteringar, till exempel en mobil-app för att utföra snabba sensorkontroller oberoende av plats, innebär att ISM fortsätter att ligga i framkant när det gäller teknik för analytiska mätningar. 

Mer information finns på: www.mt.com/ISM 

För frågor, vänligen kontakta:

Michael Breer
45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom:

• Läkemedel och bioteknik
• Kemiska processindustrier och raffinaderier
• Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker
• Kraftproduktion och ånggenerering
• Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se http://www.mt.com/pro

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar