METTLER TOLEDO lanserar ny transmitterserie

METTLER TOLEDOs avdelning för Processanalys lanserar en ny version av M400-transmittern för effektiv mätning av flera parametrar i processanalytiska tillämpningar.

Nya M400 har ett kombinerat gränssnitt med pekskärm och taktila snabbknappar. Hög kontrast ger tydlig visning i alla ljusförhållanden och tack vare snabbknapparna kan enheten även användas med skyddshandskar. M400-serien används för alla de vanliga parametrarna i olika processindustrier – från kemitillämpningar till läkemedelsproduktion. 

Den nya serien är kompatibel med analoga sensorer och METTLER TOLEDOs digitala Intelligent Sensor Management-prober (ISM®). ISM omfattar bland annat avancerade verktyg för sensordiagnostik som kan visas och administreras via programvara för fjärrhantering. Via kommunikationsprotokollet HART integreras diagnostiken i processtyrningssystemen. ISM-sensorerna kan dessutom fjärrkalibreras och sedan anslutas till M400, som därefter konfigureras automatiskt. 

Ett programvaruverktyg som medföljer transmittern gör det möjligt att konfigurera M400 via dator och USB-sticka. Konfigurationen kan sedan sparas och delas med andra M400-enheter. Det förenklar installationsförfarandet och ger extremt effektiv masskonfigurering. 

”I nya M400 har vi fått med allt”, säger Kang Liu, produktchef för transmittrar på METTLER TOLEDOs avdelning för Processanalys. ”Kombinationen av snabbknappar och pekskärmsgränssnitt, ISM, robust design och kapacitet för många parametrar, gör M400 till ett perfekt alternativ för modern processindustri.” 

www.mt.com/M400

För frågor, vänligen kontakta:

Michael Breer
45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom:

• Läkemedel och bioteknik
• Kemiska processindustrier och raffinaderier
• Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker
• Kraftproduktion och ånggenerering
• Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se http://www.mt.com/pro

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

I nya M400 har vi fått med allt
Kang Lui, produktchef för transmittrar på METTLER TOLEDOs avdelning för processanalys