METTLER TOLEDOs Foundation Fieldbus-version av M400-transmittern tillåter fjärrövervakning av sensorer

METTLER TOLEDO Process Analytics lanserar en version av sin M400-transmitter med Foundation Fieldbus-protokoll. M400 är en 4-trådstransmitter för flera parametrar som ger avancerade styrmöjligheter för processanalys, inklusive föregripande sensordiagnostik samt kompatibilitet med optiska sensorer för mätning av löst syre. Foundation Fieldbus i M400 tillhandahåller BUSS-kommunikation i ofarliga produktionsprocesser.

M400 4-trådstransmitter hanterar alla vanliga analytiska parametrar, som löst syre (optiska och amperometriska sensorer), pH och CO2 för tillämpningar inom läkemedelsindustrin eller kraftproduktion. En kombination av pekskärm och digitala knappar på frontpanelen ger enkel och tillförlitlig användning, även med handskar.

M400 hanterar både analoga sensorer och METTLER TOLEDOs digitala Intelligent Sensor Management-prober (ISM). ISM är en teknikplattform som använder sensorer med inbyggd mikroelektronik och tillhandahåller en rad funktioner som inte är tillgängliga för analoga prober. De tillhandahåller bl.a. diagnostik som förutser när sensorunderhåll eller kalibrering krävs. Denna information är tillgänglig i Foundation Fieldbus-protokollet och kan integreras med verktyg för tillgångshantering.

Dessutom kan avläst data från den anslutna sensorn mappas till tillstånd som ”bra”, ”dåligt” eller ”osäkert” för att visa hur bra sensorn fungerar för tillfället. Det ger realtidsinformation som ökar förtroendet för mätpunkterna.

”Tillägget av Foundation Fieldbus ger smidig integrering av sensordata och diagnostik i system för processtyrning”, säger Helen He, produktchef hos METTLER TOLEDO Process Analytics. ”Det gör det enkelt att fjärrövervaka analytiska mätpunkter.”

För mer information om M400, besök: www.mt.com/M400, www.mt.com/M400video

Mer information finns på http://www.mt.com/pro

För frågor, vänligen kontakta:

Michael Breer
45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom:

• Läkemedel och bioteknik
• Kemiska processindustrier och raffinaderier
• Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker
• Kraftproduktion och ånggenerering
• Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se http://www.mt.com/pro

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar