Nyttja produktionslinjens fulla potential vid läkemedelstillverkning

Report this content

Digitaliseringen av fabriksmiljöerna ger tillverkarna allt bättre insyn i produktionslinjerna. Utrustning för produktinspektion, exempelvis metalldetektorer, lagrar stora mängder data som kan fördjupa kunskaperna, men det kan vara en utmaning att komma åt informationen och sammanställa den till något meningsfullt.

Nya framsteg och avancerad teknik – såsom molntjänster, ökad automatisering och dataöverföring – gör det möjligt att öka transparensen i industriella processer. Sedan Industry 4.0 tog fart på tillverkningsmarknaden har kraftfullare men mindre sensorer, i kombination med extremt snabba nätverksanslutningar, gjort det möjligt att i ännu högre grad samla in, överföra och tolka data i realtid. Det här har lett till smartare fabriker med förbättrad produktivitet.

De senaste metalldetekteringssystemen, Tablex-Pro,  från METTLER TOLEDO, har ett emuleringsalternativ, som gör det möjligt att fjärrstyra metalldetektorns användargränssnitt från nätverksanslutna enheter. Det ger en flexibel och enkel fjärråtkomst som leder till högre produktivitet och effektivare drift av produktionsanläggningen.

Enklare dataåtkomst

Emuleringsteknik, och en app som laddas ner gratis, gör det möjligt att spegla en eller flera metalldetektorers gränssnitt till nätverksanslutna mobiltelefoner, surfplattor eller bärbara datorer. Därmed kan operatörerna fjärrövervaka metalldetektorernas status genom att logga in från kontor och andra platser, för extremt flexibel och enkel visning av informationen. Möjligheten att fjärrövervaka data ger säkerhetsmässiga fördelar, eftersom linjeoperatörerna slipper befinna sig direkt vid metalldetektorerna, som ofta är placerade i farliga eller svårtillgängliga miljöer.

Förbättrad produktivitet

Med hjälp av emulering kan produktionscheferna kontrollera metalldetektorns inställningar och visa statistik utan att behöva befinna sig vid maskinen. Det går även att styra metalldetektorn från en fjärrenhet. Det här ger konsekventa prestanda hos metalldetektorn, med höjd produktivitet som resultat, eftersom kvalitetsansvariga kan identifiera felkällor eller potentiella problem direkt, utan att förflytta sig till metalldetektorn.

Enkel integrering med annan utrustning

Emuleringsfunktionen kan också användas med andra integrerade industrimaskiner, till exempel dammfångare, för att från en central plats kunna kontrollera flera aspekter av produktionslinjen.

METTLER TOLEDO Safelines metalldetekteringssystem ger maximal flexibilitet och stora anpassningsmöjligheter, för enkel integrering med en rad processer inom läkemedelstillverkning.

För frågor, vänligen kontakta:

Niels Olesen
'+45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.

Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Taggar:

Prenumerera

Media

Media