Ny roll på Mgruppen

Report this content

Helene Öhman är ny programansvarig på Mgruppen med huvuduppgiften att utveckla erbjudandet för företagsaffären med skräddarsydda insatser och paketerade utbildningar.

Dagens företagsklimat präglas av snabba förändringar, ökad konkurrens och av medarbetare som allt oftare byter jobb. Kompetensutveckling kommer att bli en allt viktigare del av arbetsgivarvarumärket. Mgruppen har bestämt sig för att mer fokuserat stötta företagen för att underlätta utvecklingsarbete och höja kompetensnivån i organisationer där den nya rollen som programansvarig blir en viktig resurs i arbetet.

Helene har en bred bakgrund som chef, utbildare och affärsutvecklare med fokus på organisations- och ledarskapsfrågor. Senast kommer hon från en roll som affärsområdeschef för öppna program på IHM Business School med ansvar för utveckling, genomförande och resultat av erbjudandet.  Innan dess var hon utvecklingschef på Ledarna där hon utvecklade tjänster och utbildningar i ledarskaps- och karriärfrågor bland annat genom digitala lösningar.  Helenes erfarenhet av att förstå chefsbehov och paketera flexibla lösningar med digitala inslag blir värdefullt i Mgruppens kommande arbete att ännu bättre möta kundernas behov av flexibla och gedigna utvecklingsinsatser.

Mats Wadell
Marknadschef
08-731 41 48
mats.wadell@mgruppen.se

Media

Media