En första tysk order för HypoCath®

Report this content

Micropos har erhållit en order på ett RayPilot® HypoCath® system från en privat sjukhuskedja i Tyskland.
Ordern har föregåtts av presentationer av HypoCath® för expertgruppen för prostatacancer inom onkologiorganisationen DEGRO*. Den består av representanter från Tyskland, Schweiz och Österrike.

- Vi är mycket glada över denna tyska order, som kom efter att vi bjudits in till expertgruppen tidigare i år. Deras intresse för RayPilot® har intensifierats, dels för att vetenskapliga bevis för extrem hypofraktionering nu finns genom den skandinaviska hypostudien och dels för att introduktionen av HypoCath® möjliggör realtidslokalisering av prostatan utan behov av kirurgiskt ingrepp, säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

Ordern avser ett RayPilot® HypoCath® system, som innan CE-märkning är på plats, skall användas inom ramen för klinisk forskning. Leverans är satt till tidigast under sista kvartalet i år. Affären är gjord i nivå med gällande prislista minus sedvanliga distributörsrabatter och med hänsyn tagen till att RayPilot® HypoCath® systemet ännu inte är CE-certifierat.

* DEGRO = Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (https://www.degro.org)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar