En tredje order på RayPilot® HypoCath® från klinik inom DEGRO-gruppen

Report this content

Micropos har erhållit en order från en Österrikisk klinik.
Detta är den tredje ordern efter den dialog som påbörjades under 2019 med expertgruppen för prostatacancer inom onkologiorganisationen DEGRO*. Gruppen består av representanter från Tyskland, Schweiz och Österrike.

- Vi är mycket glada att få ytterligare en order inom den betydelsefulla DEGRO-gruppen och även att det är vår första order från Österrike. Det känns bra att kunna hämta hem order baserat på det långsiktiga och metodiska arbete som vi har lagt ner under åren, säger Micropos VD Tomas Gustafsson.

Affären är gjord i nivå med gällande prislista minus sedvanliga introduktionsrabatter.

* DEGRO = Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (https://www.degro.org)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar