Kommuniké från extra bolagsstämma 20191104

Report this content

  • Ove Mattsson valdes till ordförande att leda den extra bolagsstämman
  • Vid stämman var 21 371 054 (25,2 %) aktier av totalt 84 895 665 aktier representerade.
  • Stämman beslutade om att bolaget ska genomföra en företrädesemission i enlighet med det förslag som presenterades i pressmeddelande den 18 oktober 2019. Emissionen är till 100 % garanterad av huvudägarna, styrelsen och bolagets personal utan ersättning.
  • Övrigt förekom icke.

Noterades att alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar