Micropos Clinical Experience Webinar attraherade över 100 nyfikna registrerade

Report this content

Juni påbörjades med en rivstart då vi genomförde ett framgångsrikt webinar under tisdagen med mer än 100 anmälda.

Hela 96 av de registrerade deltagare loggade in för att lyssna på Stefano A, Deniz P och Duncan McLaren som delgav deras erfarenheter kring RayPilot systemet.

Agendan som bestod av en presentation av RayPilot systemet samt tre gästföreläsare som presenterade deras erfarenheter av systemet och patientdata från klinikerna i Monza och Edinburgh.

Webinaret avslutades med en Q&A där deltagarna fick ställa frågor till panelen och till gästföreläsarna.

De främsta take aways från webinariet var

  • Enligt erfarenheter från Monza visade 45% av behandlingarna på oönskad rörelse utanför marginalerna som inte hade detekteras utan RayPilot. Oupptäckt rörelse hade resulterat i att man missar delar av eller hela tumören, och i stället träffar intilliggande vävnad man inte önskar stråla.
  • Enligt samma team på S. Gerardo Hospital i Monza var kostnadsbesparingarna uppenbara då och man nu behandlar 5-6 gånger fler patienter på samma tid som för en patient utan hypofraktionering.
  • HypoCath är väl tolererat av patienter och Edinburgh Det behövs inte  anestesiläkare, kirurger, plats för implantation, utan produkten sätts in i en standardrutin av sjuksköterska.
  • 1 behandlingsfraktion ser ut att ge samma minskning av PSA-värden på samma tid som vid konventionella behandlingar, en indikation på lika hög botningsgrad. Indikationer på toxicitet är låg.
  • Sjukhusen visade att produkten ryms inom befintligt arbetsflöde. Det fanns inte heller någon nämnvärt ökad tidsåtgång per behandlingstillfälle när RayPilot HypoCath används, i jämförelse med konventionella behandlingar.
 

Återkoppling har varit mycket positiv och vi ser att det finns ett stort intresse av att höra mer kring införandet och användningen av RayPilot. Vi ser fram emot att göra detta igen i en snar farmtid.

se hela vårt Webinar på;

https://micropos.se/micropos-clinical-experience-webinar/

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Prenumerera

Media

Media