Micropos Medical: Micropos tillförs 309 TSEK genom aktieteckning via inlösen av teckningsoptioner

Report this content

Micropos Medical AB ökar antalet aktier med 130 000 stycken till 114 045 108 aktier genom inlösen av teckningsoptioner. Det innebär att aktiekapitalet ökat med 6 500 kronor till totalt 5 702 255,40 kronor. Micropos tillförs 309 400 kronor genom aktieteckningen.

I registreringen har 130 000 optioner utgivna 2017 optioner utnyttjats. Optionerna har en teckningskurs på 2,38 kronor för 2017 års program.

Efter teckningen finns det inga mer optioner av 2017 års program, 494 020 optioner av 2018 års program och 421 021 av 2019 års program kvar att utnyttja och 870 540 optioner av 2020 års program. Dessutom finns ett program beslutat på årsstämman 2021 om 1 000 000 teckningsoptioner till ett lösenpris om 1,75 kronor att nyttja.

Det är Kauko Haapasaari som via optionslösen tecknat aktierna.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Prenumerera

Dokument & länkar