Micropos Medical AB. Ny produkt blir CE märkt

Report this content

Micropos Medical AB meddelar idag att bolaget fått sin nya produkt, RayPilot ViewCath CE godkänd. RayPilot ViewCath får CE godkännande under befintligt och idag förnyat CE certifikat.

”Detta är mycket glädjande nyhet säger bolagets VD Thomas Lindström. Vi har lyssnat på våra kunder och på den expertis som verkar inom vårt område och fått klara besked om att denna typ av planeringskateter behövs för att säkerställa bästa arbetsflöde och säkerhet för såväl patienter som kliniska användare”

RayPilot ViewCath är en tilläggsprodukt till bolagets redan kända HypoCath. Med RayPilot ViewCath kan klinikerna nu göra sin planering med en kateter utan elektronik som syns i bildtagning på samma sätt som RayPilot HypoCath.Det är mycket viktigt att förutsättningarna stämmer helt överens från planering till behandling. Ofta sker planeringen en tid innan själva behandlingen startar vilket gör det möjligt att avlägsna ViewCath efter avslutad planering för att sedan ersättas med HypoCath som är behandlings versionen.

Prioriteringsmässigt har det passat oss mycket bra fortsätter Thomas, Vi har inte kunnat komma ut till våra kunder annat än i möten med mycket strikta restriktioner på antalet deltagare eller varit hänvisade till möten via video, på grund av pågående Coronapandemi. I utveckling av RayPilot ViewCath har vi kunnat vända detta till vår fördel och vårt R&D team har kunnat prioritera utveckling av ViewCath”

RayPilot ViewCath går i produktion idag och kommer att kunna levereras till kunder i slutet av innevarande kvartal. Långsiktigt kommer ViewCath stärka bolagets affär när kunder kan erbjudas en komplett lösning innehållande två förbrukningsartiklar för varje behandling.


För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar