Micropos nyemission är nu registrerad

Report this content

Micropos Medical AB (Publ) avslutade fredag den 16 december 2022 sin företrädesemission som tillförde bolaget 24,4 MSEK efter emissionskostnader.

 

Emissionerna registrerades av Bolagsverket, tisdagen den 3 januari 2023. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 9 januari 2023. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 13 januari 2023.

Genom emissionen har antalet aktier i Micropos ökat med 13 877 219 stycken till totalt 138 772 195 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 693 860,95 kronor till 6 938 609,75 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® med förbrukningsvarorna Hypocath®  och Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Prenumerera

Dokument & länkar