Micropos publicerar Årsredovisning för 2017

Micropos Medical AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2017.

Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2017 finns nu tillgänglig Bolagets hemsida (www.micropos.se).

Som tidigare har kommunicerats hålls Micropos årsstämma på Hotel Waterfront, Adolf Edelsvärds Gata 10 i Göteborg torsdagen den 31 maj 2018 kl. 15.00. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30

Anmälan om deltagande ska ske senast fredagen den 25 maj 2018.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är idag avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska samtidigt som antalet behandlingstillfällen reduceras. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® kan användas tillsammans med alla vanligt förekommande linjäracceleratorer och har en unik lösning för gating som är godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018.

Taggar:

Om oss

Micropos ska sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Prenumerera