Ny styrelseledamot i Micropos Medical AB

Report this content

Vid extra bolagsstämma den 12 oktober 2022 valdes ny styrelseledamot in i styrelsen för Micropos Medical AB.

Stämman valde enhälligt in Karl-Henrik Adolfsson som ledamot.

Karl-Henrik är född 1950 och utbildad gymnasieingenjör inom el-området och har pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan/Pedagogen i Göteborg. Han har de senaste trettio åren arbetat med Network Design. Han har också arbetat som lärare bl.a. på SKF:s Tekniska gymnasium och Chalmers.

Bolaget anser att det är värdefullt att få in en person i styrelsen med egen erfarenhet av strålbehandling av prostatacancer.

Karl-Henrik är en utmärkt representant för den stora grupp av män som drabbats av prostatacancer, som blivit botade men också drabbats av allvarliga biverkningar p.g.a. att strålningen hamnat på fel ställe.

Mer infromation om hela styrelsen finns att läsa på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Prenumerera

Dokument & länkar