TVÅ NYA RAYPILOT ANVÄNDARE

Report this content

De två senaste veckorna har Micropos Medical medverkat vid patientstart av två RayPilot®HypoCath® system.

De negativa effekterna av COVID-pandemi på screening, diagnos och behandling av cancer har varit uppenbara runt om i Europa under de senaste 12 månaderna.

"Det är en stor glädje att universitetssjukhusen i Ulm och Salzburg under påverkan av COVID-pandemi nu har börjat använda RayPilot HypoCath i deras kamp mot prostatacancer", säger Thomas Lindström, VD, Micropos Medical.

Att säkerställa kontinuitet i vården av prostatacancer och introduktion av nya teknologilösningar under kampen mot COVID-19 har varit enormt utmanande för sjukhus över hela Europa.

Först ut var Professor Dr. Thomas Wiegel, medlem av DEGRO-arbetsgruppen prostatacancer, och hans team på universitetssjukhuset i Ulm, Tyskland, som genomfört sin första strålbehandlingsterapi med RayPilot Hypocath hos en prostatacancerpatient. Detta är den första avdelningen för strålbehandling utanför Norden, som har utrustats med installation i flera rum av RayPilot-systemet för att öka flexibiliteten i användningen av RayPilot mellan två behandlingsrum. Institutionen för strålbehandling och radio-onkologi vid universitetssjukhuset i Ulm är den största strålterapianläggningen i Ulm-regionen.

I förra veckan startade Univ. Prof. Dr Felix Sedlmayer, också han medlem av DEGRO-arbetsgruppen prostatacancer, och hans team vid Paracelus Medical University Hospital (med namnet SALK) i Salzburg, Österrike, sin första strålbehandling med RayPilot Hypocath hos en prostatacancerpatient.

RayPilot är ett mycket användarvänligt system. Mycket lätt att förstå och stöder oss mycket i det dagliga arbetsflödet. Detta system har potential att bli en värdefull tillgång när man använder protokoll för hypofraktionering i behandlingen av prostatacancer”, säger Univ.Prof. Dr Felix Sedlmayer.

Avdelningen för strålbehandling och radio-onkologi i SALK betjänar ett område som täcker stora delar av Österrike och sträcker sig till grannlandet Bayern, Tyskland med över 800 000 invånare

 

Användningen av RayPilot-systemet säkerställer att strålning ges till tumören samtidigt som risken för att skada den friska omgivande vävnaden / organ minimeras.

 

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Prenumerera