Ytterligare en RayPilot® HypoCath® order från Tyskland

Report this content

Micropos har erhållit en order på ett RayPilot HypoCath system från ytterligare ett tyskt sjukhus.

Detta är den andra ordern i Tyskland efter den dialog som påbörjades under 2019 med expertgruppen för prostatacancer inom onkologiorganisationen DEGRO*. Gruppen består av representanter från Tyskland, Schweiz och Österrike.

- Vi är  glada över att få ännu en order från Tyskland och nu från en universitetsklinik. Denna order är även den ett resultat av kontakten med expertgruppen inom DEGRO som påbörjades under förra året. Ordern är ett resultat av nya forskningsrön gällande hypofraktionering samtidigt som introduktionen av HypoCath möjliggör realtidslokalisering av prostataområdet utan behov av kirurgiskt ingrepp, säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

Ordern avser ett RayPilot HypoCath system, som innan CE-märkning är på plats, skall användas inom ramen för klinisk forskning, samt hård- och mjukvara för en så kallad ”multiroom installation" där systemet växelvis kan användas i två behandlingsrum. Affären är gjord i nivå med gällande prislista minus sedvanliga introduktionsrabatter och med hänsyn tagen till att RayPilot® HypoCath® systemet ännu inte är CE-certifierat.
 

* DEGRO = Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie (https://www.degro.org)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Certifieringsarbetet pågår för produkten RayPilot® HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar