Om oss

Om Midnattssolens trädgård Visionen för Midnattssolens trädgård är att skapa en unik och attraktiv natur- och trädgårdsupplevelse i Jokkmokk. Midnattssolens trädgård länkar samman spektakulär arkitektur och design med trädgård och arktisk natur och bidrar till en hållbar och långsiktig utveckling som kommer att gynna såväl lokalsamhället som besöksnäringen i regionen och nationellt. En nationell referenskommitté arbetar med externfinansiering från EU, statliga och andra organisationer, samt privatpersoner. I gruppen ingår Björn Nilsson, tidigare landshövding i Norrbotten, Hans Dyhlén, rådgivare fundraising , Stefan Mikaelsson, Sametinget , Mats Wennberg Jokkmokks kommun, Björn Anders Larsson, Linnésamfundet Polcirkeln, Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt samt Åse Berglund, Projektbyrån Berglund & Co. www.linnesamfundetpolcirkeln.se

Prenumerera