Ändrat antal aktier och röster i Midsona

Report this content

Ledningspersoner i Midsona AB (publ) (”Midsona”) har, som bolaget tidigare offentliggjort, tecknat aktier med stöd av de teckningsoptioner som gavs ut inom ramen för ett incitamentsprogram 2016. Antalet aktier av serie B i Midsona har med anledning av detta ökat med 423 800 stycken.

Det totala antalet aktier uppgår per den 31 oktober 2019 till totalt 46 431 864 aktier, varav 539 872 aktier av serie A och 45 891 992 aktier av serie B. Ändringen medför att antalet röster i Midsona har ökat med 423 800 röster till 51 290 712 röster.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Svensson, CFO

Telefon: +46 767 74 33 04

E-post: lennart.svensson@midsona.com

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl 08.00 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.