Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

Report this content

Midsona AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 18 572 744 aktier varav 215 948 aktier av serie A och 18 356 796 aktier av serie B. 211 556 aktier av serie A samt 18 299 940 aktier av serie B som tecknades med stöd av teckningsrätter har under november 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Midsona har därmed ökat enligt följande.

Före emissionen av nya aktier fanns sammanlagt 46 431 864 aktier i Midsona, varav 539 872 aktier av serie A, motsvarande 5 398 720 röster, och 45 891 992 aktier av serie B, motsvarande 45 891 992 röster, totalt motsvarande 51 290 712 röster.

Per den 29 november 2019 finns det sammanlagt 64 943 360 aktier i Midsona, varav 751 428 aktier av serie A, motsvarande 7 514 280 röster, och 64 191 932 aktier av serie B, motsvarande 64 191 932 röster, totalt motsvarande 71 706 212 röster. 

Återstående aktier i emissionen som tilldelats personer som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att registreras vid Bolagsverket under december 2019. 

 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 29 november 2019 kl 10:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: