Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

Midsona AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 18 572 744 aktier varav 215 948 aktier av serie A och 18 356 796 aktier av serie B. De 4 392 aktier av serie A samt de 56 856 aktier av serie B som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under december 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Midsona har därmed ökat enligt följande.

Före registreringen av nya aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter fanns det sammanlagt 64 943 360 aktier i Midsona, varav 751 428 aktier av serie A motsvarande 7 514 280 röster, och 64 191 932 aktier av serie B motsvarande 64 191 932 röster, totalt motsvarande 71 706 212 röster.

Per den 30 december 2019 finns det sammanlagt 65 004 608 aktier i Midsona, varav 755 820 aktier av serie A motsvarande 7 558 200 röster, och 64 248 788 aktier av serie B motsvarande 64 248 788 röster, totalt motsvarande 71 806 988 röster.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Svensson, CFO

Telefon: +46 767 74 33 04

E-post: lennart.svensson@midsona.com

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 30 december 2019 kl. 10:00 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar:

Om oss

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.