Förändring av antalet aktier och röster i Midsona

Report this content

Midsona AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en riktad nyemission om totalt 7 496 252 aktier av serie B. Samtliga aktier som emitterades har under augusti 2021 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Midsona har därmed ökat enligt följande.

Före emissionen av nya aktier fanns sammanlagt 65 217 788 aktier i Midsona, varav 755 820 aktier av serie A, motsvarande 7 558 200 röster, och 64 461 968 aktier av serie B, motsvarande 64 461 968 röster, totalt motsvarande 72 020 168 röster.

Per den 31 augusti 2021 finns det sammanlagt 72 714 040 aktier i Midsona, varav 755 820 aktier av serie A, motsvarande 7 558 200 röster, och 71 958 220 aktier av serie B, motsvarande 71 958 220 röster, totalt motsvarande 79 516 420 röster.

Denna information är sådan information som Midsona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Peter Åsbergs försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, CEO och koncernchef Midsona AB (publ), telefon +46 730 26 16 32, eller Max Bokander, CFO Midsona AB (publ), telefon +46 708 65 13 64.

Taggar: