Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16, våning 5, Malmö. Registreringen börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Länk till fullständiga pressmeddelandet

 

 

Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl 15.45 CET.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: