Midelfart Sonessons nyemission övertecknad

Intresset för Midelfart Sonessons nyemission har varit stort och den har övertecknats med hela 67,2 procent. Därmed behövs inga emissionsgarantier tas i anspråk. Nyemissionen tecknades till 99,2 procent av aktieägare med företrädesrätt, vilket innebär att endast en begränsad tilldelning sker till dem som tecknat utan företrädesrätt.

I emissionen som genomfördes med företräde för befintliga aktieägare utges totalt 17 749 166 nya aktier av serie B. Av dessa tecknades 17 610 946 aktier av serie B med företrädesrätt. Midelfart Sonesson tillförs genom nyemissionen cirka 231 miljoner kronor före emissionskostnader. Finansiell rådgivare i samband med nyemissionen är Swedbank.

Malmö den 5 februari 2007
Midelfart Sonesson AB (publ)

Om oss

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som hjälper människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsona omsatte 3 081 Mkr 2019. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera