Midsona ändrar i koncernledningen

Report this content

I samband med Midsonas europeiska expansion har ett behov uppstått att uppdatera organisationsstrukturen. I stället för att de olika länderna utgör egna affärsområden, har tre divisioner skapats; Division Nordic, Division North Europe och Division South Europe.

Därför har koncernledningsstrukturen ändrats för att bättre reflektera den nya divisionsstrukturen och i koncernledningen kommer divisionerna att representeras av respektive Division Director.

Midsonas koncernledning kommer i och med denna ändring att bestå av följande medlemmar:

  • Peter Åsberg, CEO
  • Lennart Svensson, Group CFO
  • Tobias Traneborn, Group Supply Chain Director
  • Ulrika Palm, Division Director Nordics
  • Erk Schuchhardt, Division Director North Europe
  • Marjolaine Cevoz-Goyat, Division Director South Europe

Ändringarna kommer att gälla från den 1 december 2019.

 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 29 november 2019 kl 13:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: