Midsona avlutar samarbetet med Alpro från och med 2019

Report this content

Midsonas distributionsavtal med Alpro i Sverige och Norge löper ut vid årsskiftet 2018/2019.

Alpro har via nya ägaren, Danone, meddelat att man har för avsikt att samordna distributionen med Danones produkter och därmed sköta den i egen regi i framtiden.

Midsonas nettoomsättning från Alpro uppgick till 249 Mkr år 2017 med en lönsamhet under genomsnittet i koncernen. Midsona kommer att initiera kostnadsbesparingsåtgärder för att minimera resultateffekterna av det framtida försäljningstappet.

Då det alltid finns en risk för att Midsona inte lyckas förlänga distributionsavtal planerar Midsona kontinuerligt och proaktivt för att balansera denna risk genom att ha ett inflöde av nya avtal. Som tidigare meddelats signerade Midsona under första kvartalet 2018 ett bindande distributionsavtal med HRA Pharma. Avtalet beräknas initialt generera en nettoomsättning om drygt 100 Mkr på årsbasis med en lönsamhet väl i linje med Midsonas genomsnitt. Midsona har för avsikt att söka ytterligare nya distributionsuppdrag för att i möjligaste mån kunna kompensera för bortfallet av Alpro från och med 2019.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 27 februari 2018 kl 12.30 CET. 

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Taggar: