Midsona avser förvärva fransk/spanska Alimentation Santé

Förvärvet av Alimentation Santé – en ledande aktör inom ekologiska och växtbaserade livsmedel i Frankrike och Spanien – utgör en strategiskt viktig plattform för Midsonas fortsatta europeiska expansion.

Stärker Midsonas ställning inom ekologiska och växtbaserade livsmedel och ger nya, unika möjligheter, bland annat inom växtbaserade köttalternativ.

Den totala köpeskillingen är cirka 57,5 miljoner euro (604 miljoner kronor[1]) på skuldfri basis. Förvärvet finansieras genom ett brygglån och Midsona avser att göra en företrädesemission motsvarande upp till 600 miljoner kronor senare i år.

Under 2019 förväntas Alimentation Santé uppnå en omsättning på cirka 40 miljoner euro (420 miljoner kronor) och justerat EBITDA på cirka 5 miljoner euro (53 miljoner kronor). Synergier förväntas ha en årlig effekt på cirka 2 miljoner euro (21 miljoner kronor), fullt realiserade under 2021.

Malmö, Sverige – 23 juli 2019 - Midsona AB (publ) ("Midsona") avser förvärva hela aktiekapitalet i Alimentation Santé SAS (”Alimentation Santé” eller ”Företaget”) från Panzani SAS, ett dotterbolag till Ebro Foods, S.A.

Alimentation Santés produktportfölj, med de ledande varumärkena Celnat och Vegetalia samt det nyare, prisbelönta varumärket Happy Bio, stärker och kompletterar Midsonas befintliga ekologiska och växtbaserade portfölj. Dessutom erbjuder Alimentation Santé nya produktionsmöjligheter i attraktiva segment som rostade gryn och växtbaserade köttalternativ, till exempel veggie burgers. 

Efter en framgångsrik expansion av våra ledande ekologiska och växtbaserade varumärken i Norden satsar vi på att bli ledande i Europa. Förvärvet av Davert förra året gav en viktig plattform i DACH-regionen, som vi nyligen kompletterade med tilläggsförvärvet av Eisblümerl. Alimentation Santé är en plattform för ytterligare tillväxt i Frankrike, Spanien och andra sydeuropeiska marknader", säger Peter Åsberg, vd för Midsona. 

Alimentation Santé kommer efter förvärvet att fortsätt drivas som en fristående enhet under ledning av dess nuvarande vd Marjolaine Cevoz Goyat.

”I och med beslutet att fokusera på vår kärnverksamhet är vi glada över att Alimentation Santé kommer att gå samman med Midsona, som vi ser som en ideal framtida ägare till företaget", säger Xavier Reischer, vd för Panzani”.

Om Alimentation Santé

Alimentation Santés helägda dotterbolag omfattar de ekologiska och växtbaserade livsmedelsföretagen Celnat i Frankrike och Vegetalia och Satoki i Spanien. Företaget har en bred produktportfölj och produkterna är 100 procent ekologiska. Alimentation Santé är marknadsledande i kategorier som frukostprodukter och växtbaserade köttalternativ som veggie burgers och vegetabiliskt protein såsom tofu, seitan och tempeh.

Celnat grundades 1979 och är en pionjär inom den ekologiska livsmedelsindustrin i Frankrike och en ledande aktör inom produktionen av rostade gryn och spannmål. Frankrike är den tredje största marknaden i världen för ekologiska livsmedel, sett till marknadsvärde.

Vegetalia grundades 1986 och är en ledande spansk aktör inom produktion av vegetabiliskt protein, inklusive färska växtbaserade produkter, med unika produktionsegenskaper.

Alimentation Santés produkter säljs via ett flertal distributionskanaler och har starka positioner hos både ekologiska specialbutiker och inom dagligvaruhandeln. Alimentation Santé har cirka 150 anställda. Under räkenskapsåret 2018 hade Alimentation Santé en nettoomsättning på 35 miljoner euro (cirka 361 miljoner kronor) och justerat EBITDA på cirka 4,4 miljoner euro (cirka 45 miljoner kronor).

Ekonomiska effekter för Midsona

Den totala köpeskillingen uppgår till 57,5 miljoner euro (cirka 604 miljoner kronor), på skuldfri basis, och betalas kontant vid stängning av affären. Under innevarande räkenskapsår förväntar sig Midsona att Alimentation Santés nettoomsättning kommer att uppnå cirka 40 miljoner euro (cirka 420 miljoner kronor) och ett justerat EBITDA på cirka 5 miljoner euro (cirka 53 miljoner kronor). Exklusive eventuella transaktionskostnader skulle köpeskillingen motsvara en EV-multipel på cirka 11,5x EBITDA för innevarande år och en multipel på cirka 8,2x inklusive synergier. Synergier förväntas realiseras inom områden som produktion, inköp och korsförsäljning. År 2021 förväntas dessa synergier ha en årlig effekt på EBITDA på cirka 2 miljoner euro (cirka 21 miljoner kronor).

Finansiering och företrädesemission

Midsona kommer att finansiera förvärvet av Alimentation Santé genom ett brygglån och planerar att göra en företrädesemission av aktier motsvarande upp till 600 miljoner kronor senare under året. Företrädesemissionen kommer att möjliggöra för Midsona att upprätthålla sina nyckeltal och samtidigt fullfölja sina tillväxtmål. Midsonas största aktieägare, Stena Adactum AB, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i emissionen. Midsona återkommer med ytterligare information till aktiemarknaden och aktieägarna i behörig ordning så snart detta är lämpligt.

Förvärvet kommer att presenteras för de relevanta arbetsråden för information och samråd, vilket är obligatoriskt i Frankrike, och förväntas stänga i början av fjärde kvartalet.

Rådgivare

Strata Advisory AB agerar som exklusiv finansiell rådgivare till Midsona. Jeantet and Pérez-Llorca är legala rådgivare åt Midsona.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 23 juli 2019 kl 11:10. 


[1] Köpeskillingen samt finansiell information för 2019 konverterades till en EUR/SEK kurs på 10,5. Finansiell information för 2018 konverterades till en EUR/SEK FY2018 genomsnittskurs på 10.3.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Efter en framgångsrik expansion av våra ledande ekologiska och växtbaserade varumärken i Norden satsar vi på att bli ledande i Europa. Förvärvet av Davert förra året gav en viktig plattform i DACH-regionen, som vi nyligen kompletterade med tilläggsförvärvet av Eisblümerl. Alimentation Santé är en plattform för ytterligare tillväxt i Frankrike, Spanien och andra sydeuropeiska marknader
Koncernchef Peter Åsberg