Midsona expanderar inom växtbaserade köttalternativ

Report this content

Midsona AB (publ) meddelade idag att bolaget stärker affären inom växtbaserade köttalternativ genom att investera cirka 45 miljoner kronor i bolagets tillverkningsenhet i Castellcir i norra Spanien. Ökad försäljning och förväntade kostnadssynergier bedöms förstärka EBITDA med upp till 50 miljoner kronor tre år efter produktionsstart.   

”Investeringen innebär att vi kan öka produktionskapaciteten väsentligt och bredda produktutbudet mot mer avancerade produkter. Vi har letat förvärv i segmentet växtbaserade köttalternativ, men transaktionsmultiplarna har varit mycket höga och vi har därför valt att investera i vår befintliga tillverkningsenhet i Castellcir. Den har mycket goda förutsättningar med stark kompetens inom produktutveckling och ett passande geografiskt läge för expansion i Tyskland och Frankrike. Med den här investeringen bör vi på sikt minst kunna fördubbla omsättningen inom växtbaserade köttalternativ till cirka 300 miljoner kronor. Ett förvärv med motsvarande omsättning hade varit betydligt dyrare än de cirka 45 miljoner kronor som vi nu investerar”, sa Peter Åsberg, koncernchef i Midsona.

Efterfrågan på växtbaserade alternativ har ökat stadigt under de senaste åren och förväntas fortsätta växa. Efter genomförd investering, med beräknad idrifttagning mot slutet av 2021, kommer tillverkningsenheten i Castellcir vara Midsonakoncernens hub för växtbaserade köttalternativ och förse koncernens samtliga divisioner med produkter. Enheten kommer få ökad kapacitet inom tillverkning av både första och andra generationens växtbaserade alternativ, såsom tofu, tempeh och seitan respektive vegetariska hamburgare, pastejer och köttbullar.

Den ökade kapaciteten i vår spanska fabrik innebär att vi säkrar försörjningen av varor på lång sikt samtidigt som vi kan sänka våra kostnader. Skalfördelar och förbättrad produktionseffektivitet med ökad automatisering medför stora kostnadsbesparingar, vilket vi bedömer kommer synas redan efter första året”, sa Peter Åsberg.

Ny kapacitet ska utvecklas för tillverkning av frysta varor samt formade och bakade produkter, liksom nya typer av kartong- och plastförpackningar. Därutöver kommer det även finnas möjlighet att på sikt utveckla och tillverka tredje generationens växtbaserade alternativ, såsom kyckling-, fisk- och köttliknande produkter.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 1 december 2020 kl 9.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: