• news.cision.com/
  • Midsona AB/
  • Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

Report this content

Styrelsen i Midsona AB (publ) (“Midsona” eller “Bolaget”) har den 1 oktober 2019 beslutat om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 600 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 31 oktober 2019.

Länk till fullständigt pressmeddelande

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl 15.00 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: