Midsona har ingått nytt långsiktigt finansieringsavtal

Report this content

Midsona AB (publ) har tecknat ett finansieringsavtal med Danske Bank och Svensk Exportkredit avseende en total kreditram på drygt två miljarder kronor. Avtalet ersätter tidigare finansieringsavtal från Danske Bank och avser refinansiering av befintlig skuld, en utökad ram för rörelsekapitalfinansiering och en bryggfinansiering för förvärvet av Alimentation Santé.

Genom den nya finansieringen refinansieras Midsonas nuvarande långfristiga krediter hos Danske Bank av Danske Bank och Svensk Exportkredit gemensamt på tre respektive 5 år, 

I takt med att Midsona har vuxit kraftigt senaste åren, samt för att skapa möjlighet för fortsatt expansion, ger det nya avtalet en ökad ram för rörelsefinansiering med 325 mkr.

Slutligen erhåller Midsona tidigare aviserad bryggfinansiering på 625 miljoner kronor för förvärvet av samtliga aktier i franska Alimentation Santé, vilket slutfördes i den 1 oktober. Bryggfinansieringen avses lösas genom den företrädesemission som bolagets styrelse beslutade om den 1 oktober 2019.
  

Informationen i pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl. 10.00.

För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO Lennart Svensson, +46(0)767 74 33 04

Om Midsona AB
Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Prenumerera

Dokument & länkar