Midsona meddelar nytt datum för årsstämma 2020

Report this content

Nytt datum för Midsonas årsstämma 2020 är den 25 juni.

Stämman kommer att hållas på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö, med start kl 16.00 och insläpp för registrering kl 15.30.

Midsona kommer att publicera kallelse till årsstämman senast fyra veckor före den 25 juni 2020.

Denna information lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 8 april 2020 kl 08.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.