Midsona senarelägger årsstämma

Report this content

Till följd av den snabba spridningen av covid-19, och bland annat med regeringens beslut om att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer i beaktande, har Midsonas styrelse beslutat att senarelägga årsstämman 2020. Detta för att vid ett senare tillfälle förhoppningsvis kunna erbjuda alla aktieägare möjligheten att närvara på ett säkert sätt.  

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 5 maj 2020 i Malmö.

Midsona återkommer med en kallelse till årsstämman 2020 senast fyra veckor före det nya stämmodatumet. Stämman kommer i enlighet med gällande lagstiftning att hållas senast den 30 juni.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: