Midsona ser ökad efterfrågan

Report this content

Midsona (OMX: MSON) meddelade idag att bolaget ser en ökad efterfrågan inom flertalet varukategorier jämfört med samma period föregående år. Ökningen har skett under mars och har varit kraftigast under den senaste veckan. Den bedöms kunna härledas till det nya coronavirusets utbrott. Midsona arbetar intensivt för att möta efterfrågeökningen och säkerställa varuförsörjning till butik med bibehållen servicenivå.

”Det nya coronavirusets effekter på människors hälsa och samhället i allmänhet är naturligtvis mycket bekymmersamma och våra tankar går till alla som drabbas. Leveranskedjorna till handeln är en samhällsviktig funktion och vi gör allt vi kan för att säkerställa tillgången på livsmedel i butikerna.”, sade Peter Åsberg, vd för Midsona.

 

Den ökade efterfrågan kan ses inom ett flertal av Midsonas varukategorier med störst ökning inom torrvaror, frukostprodukter, ris och majskakor, bakprodukter, bredbara pålägg, konserver, te och handtvål. Försäljningen har varit cirka 40 procent högre de två första veckorna i mars än motsvarande period föregående år. Hälften av ökningen har varit organisk och hälften förvärvad. Fullständiga försäljningssiffror kommer att redovisas i bolagets rapport för första kvartalet som lämnas den 28 april 2020.

 

”Det finns en ’bunkringseffekt’ i våra siffror och vi räknar med viss volatilitet framöver. Samtidigt tror vi att fler människor väljer att äta hemma även på lite längre sikt och vi har därför ökat vår produktion.”, sade Peter Åsberg. 

 

Midsona bedömer att efterfrågan med stor sannolikhet kommer fortsätta vara förhöjd under en överskådlig framtid och arbetar intensivt tillsammans med kunder och underleverantörer för att säkerställa varuförsörjning i butik. Bland åtgärderna finns ökat antal varutransporter och säljpersonal i butiker för att plocka upp och fylla på varor. För att möta efterfrågeökningen på längre sikt har produktionskapaciteten inom flera varukategorier ökats och för att säkra flödet av material sker diskussioner med nyckelleverantörer.

 

Midsona ser idag begränsade negativa effekter på verksamheten av det nya coronaviruset men följer utvecklingen noga. En åtgärdsplan har utarbetats och fastslagits i syfte att minimera eller eliminera risker förknippade med det nya coronaviruset. Planen omfattar bland annat förändrat konsumtionsbeteende, leverans- och produktionsstörningar och störningar i handeln. Hittills flyter Midsonas produktion som den ska och bolagets underleverantörer säger sig kunna leverera enligt plan.

 

 

 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 17 mars 2020 kl 11:20 CET.

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: