Midsona stärker positionen – fokus på fler prioriterade varumärken

Report this content

Midsonas tillväxt bygger på starka varumärken inom hälsa och välbefinnande. För att driva tillväxt på det mest effektiva sätt har Midsona under ett antal år fokuserat på åtta prioriterade varumärken. Som ett resultat av en utökad produktportfölj och stärkt ställning på nya marknader utökas nu de prioriterade varumärkena till tio och sammansättningen ändras.

Under andra halvåret 2019 slutförde Midsona förvärvet av Alimentation Santé och Midsonas ställning inom ekologiska och växtbaserade livsmedel stärktes på de viktiga marknaderna Frankrike och Spanien.  Genom förvärvet tillkom de ledande varumärkena Celnat® och Vegetalia® samt det nyare, prisbelönta varumärket Happy Bio®.

Efter förändringen utgörs Midsonas tio prioriterade varumärken av Urtekram®, Kung Markatta®, Helios®, Davert®, Happy Bio®, Celnat® och Vegetalia®, genom vilka Midsona har ledande positioner på de ekologiska marknaderna, samt Friggs®, Naturdiet® och Eskimo-3®. Tillsammans står dessa tio varumärken för en betydande del av Midsonas totala försäljning.

Vi har fortsatt vår expansion i Europa genom ett antal förvärv som stärkt vår närvaro framför allt på den sydeuropeiska marknaden och som utökat vår ekologiska och växtbaserade portfölj med flera ledande varumärken. Vi gör dessa förändringar för att fortsätta driva tillväxt och fokusera våra resurser där de skapar mest värde.”, säger Peter Åsberg, vd för Midsona.

Midsona ska vara ledande genom att kontinuerligt utveckla egna varumärken och att ta in nya för att effektivt möta befintliga och nya trender. Styrkan i Midsonas prioriterade varumärken är koncernens mest värdefulla tillgång och Midsona lägger stor kraft på att tydligt positionera dem på sina respektive marknader. Midsonas strategi har gett bolaget en ledande position i Norden och målet är att använda samma strategi för att bli ledande i Europa inom hälsa och välbefinnande.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: