Midsonas årsredovisning 2018 publicerad

Report this content

Midsonas årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida www.midsona.com.

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.com eller per telefon 040-601 82 00.

Årsstämma kommer att hållas den 3 maj 2019 kl 15.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Anmälan skall göras senast den 26 april 2019.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom Peter Åsbergs försorg den 29 mars 2019 kl 08:00 CET. 

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska produkter, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln, food service samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, DAVERT, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: