Midsonas årsredovisning 2019 publicerad

Report this content

Midsonas årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida www.midsona.com.

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.com eller per telefon 040-601 82 00.

Till följd av den snabba spridningen av covid-19 och bland annat regeringens beslut att begränsa sammankomster, har Midsonas styrelse beslutat att senarelägga årsstämman 2020. Detta för att vid ett senare tillfälle förhoppningsvis kunna erbjuda alla aktieägare möjligheten att närvara på ett säkert sätt. Beslutet offentliggjordes genom pressmeddelande den 2 april 2020.

Midsona återkommer med en kallelse till årsstämman 2020 senast fyra veckor före det nya stämmodatumet. Stämman kommer i enlighet med gällande lagstiftning att hållas senast den 30 juni.

 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom Lennart Svenssons försorg den 7 april 2020 kl 08:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Taggar: