Midsonas sluter avtal om att representera ett urval av varumärken såsom Compeed® för HRA Pharma i Norden

Såsom tidigare meddelats, slöts ett Intentionsavtal mellan Midsona AB och Laboratoire HRA Pharma SAS i december 2017 i avsikt att ingå slutligt avtal kort därefter.

Midsona har nu tecknat ett bindande Distributions- och Licensavtal med HRA Pharma om att representera ett urval av deras varumärken i Norden, varav Compeed® är det enskilt största.

Avtalet beräknas bidra med drygt 100 Mkr till Midsonas försäljning på årsbasis och passar väl in i befintligt sortiment. Midsona tar över försäljningen av Compeed® under februari 2018 och ytterligare ett varumärke med planerad försäljningsstart under senvåren. 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 30 januari 2018 kl 11.45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Taggar:

Om oss

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.