Midsonas valberedning inför årsstämma 2018

Report this content

Midsona AB:s årsstämma 2017 beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2017 jämte styrelseordföranden.

Midsonas valberedning inför årsstämman 2018 kommer att bestå av följande ledamöter:

Henrik Munthe (representant för Stena Adactum AB)

Elisabet Jamal Bergström (representant för Handelsbanken Fonder)

Ulrika Danielson (representant för Andra AP-Fonden)

Ola Erici (styrelsens ordförande i Midsona AB och sammankallande i valberedningen)

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Midsonas hemsida www.midsona.com.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post valberedning@midsona.com eller genom att ta kontakt med styrelsens ordförande Ola Erici (ola@erici.org).

Årsstämma för Midsona AB kommer att hållas i Malmö den 25 april 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Midsona AB, telefon +46-40-601 82 00 eller e-post info@midsona.com.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg den 3 oktober 2017 kl 13:00.

För mer information vänligen kontakta Midsona AB, telefon 46-40-601 82 00 eller e-post info@midsona.com

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Taggar: