Midsonas VD och ledande befattningshavare tecknar aktier i incitamentsprogram

Report this content

Midsonas verkställande direktör Peter Åsberg har tecknat 154 000 B-aktier till ett belopp om 7 638 400 kronor med stöd av teckningsoptioner som gavs ut inom ramen för ett incitamentsprogram år 2016. Av de 410 000 teckningsoptioner som överläts till ledande befattningshavare i Midsona inom ramen för incitamentsprogrammet har nu totalt 275 195 utnyttjats för teckning av B-aktier, innebärande att bolaget tillförs cirka 21,0 miljoner kronor.

Stämmobeslutet 2016 innebar att totalt 450 000 teckningsoptioner gavs ut och erbjöds ledande befattningshavare. De teckningsoptioner av aktuell serie som inte utnyttjats för teckning av aktier har förfallit. Varje teckningsoption berättigade till, efter omräkning enligt villkoren, 1,54 B-aktier till teckningskursen 49,60 kronor. Antalet tillkomna
B-aktier uppgår följaktligen till 423 800 stycken. Ökningen av antalet B-aktier och röster innebär en utspädning med cirka 0,9 procent av aktierna och 0,8 procent av rösterna i bolaget, varmed avses antalet nytillkomna aktier respektive röster dividerat med totalt antal aktier respektive röster efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon +46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon +46 767 74 33 04
 

Om Midsona AB
Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar